Imádságok

Keresztvetés

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Miatyánk

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké). Ámen.

Hiszekegy (apostoli hitvallás)

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.

Üdvözlégy Mária

Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között
és áldott a te méhednek gyümölcse: Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja!
Imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.