Temetés menete

A katolikus temetési szertartás I. része: A RAVATALOZÓBAN

1. A szertartást végző (pap) köszönti a gyászolókat
Pap: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Felelet: Mindörökké! Ámen.

2. Válaszos zsoltárima éneklése az elhunytért 
A refrént énekelve ismételjük.

3. Igeliturgia
Egy vagy két szentírási rész, rövid beszéd.
A gyászbeszéd nem az elhunyt méltatására szolgál, hanem az Egyház vigasztalását tolmácsolja. Ébren tartja a feltámadás hitét és a találkozás reményét.

4. Búcsúvétel és beszentelés
A pap szenteltvizet hint a ravatalra és mondja:
Emlékeztessen a szenteltvíz keresztségünkre és Krisztusra, aki szenvedésével, kereszthalálával és feltámadásával megváltott minket!

5. Hívek könyörgése
A könyörgésekre a gyászolók felelnek:
Kérünk téged, hallgass meg minket!

6. A Miatyánk elimádkozása

7. Záró ének és a gyászmenet indítása
Útközben csendben imádkozva ajánljuk az elhunytat mennyei Atyánk végtelen irgalmába. A temetéssel megadjuk az emberi testnek a végtisztességet, de továbbra is fenntartjuk az élő kapcsolatot elhunyt szerettünkkel.


A katolikus temetési szertartás II. része: A SÍRNÁL

1. A sírhely megáldása
A pap szenteltvizet hint a sírhelyre és mondja:
Elhunyt testvérünk a keresztvíz által Krisztushoz kapcsolódott a mulandó földi élet idejére.  Megváltónk jósága engedje, hogy dicsőséges feltámadásában is részesüljön az utolsó napon.

A pap keresztet vet a koporsóra (urnára) és mondja:
A mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjének szent jele legyen rajtad! E jelben váltott meg téged a  Megváltó, e jelben van üdvösségünk.

2. Sírba helyezés
A koporsó sírba engedése (az urna behelyezése) alatt a pap búcsúzik az elhunyttól:
Porból lettél és visszatérsz a porba, de Isten feltámaszt téged az utolsó napon. Béke veled!

3. A Hiszekegy elimádkozása 

4. Hívek könyörgése az elhunytért és a hozzátartozókért
A könyörgésekre a gyászolók felelnek:
Kérünk téged, hallgass meg minket!

5. Imádságok, énekek
Üdvözlégy Mária …

6. A temetési szertartás befejezése
Pap: Adj, Uram, örök nyugodalmat neki(k)!
Felelet: És az örök világosság fényeskedjék neki(k)!
Pap: Nyugodjék (nyugodjanak) békességben!
Felelet: Ámen.
Pap: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Felelet: Ámen.